TPKM w Leżajsku

Towarzystwo Promocji Kultury Muzycznej w Leżajsku

W budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I st. w Leżajsku działa od 17 listopada 2008 roku Towarzystwo Promocji Kultury Muzycznej w Leżajsku. Towarzystwo jest organizacja pozarządową, której celem jest jest promowanie kultury muzycznej, wspieranie instytucji kultury, szkół muzycznych i osób fizycznych, zajmujących się czynnie działalnością kulturalną, a w szczególności działalnością muzyczną.

Podstawowa działalność towarzystwa:

  • Organizacja imprez artystycznych: koncertów, festiwali, seminariów;
  • Wspieranie finansowe działalności instytucji zajmujących się oświatą muzyczną;
  • Wspieranie finansowe amatorskich inicjatyw kulturalnych;
  • Zakup instrumentów muzycznych, akcesoriów, wydawnictw muzycznych;
  • Nieodpłatne udostępnianie posiadanego sprzętu muzycznego dla potrzeb związanych z organizacją i przeprowadzeniem imprez kulturalnych przez odrębne instytucje lub osoby trzecie;
  • Wydawanie folderów informacyjnych, materiałów reklamowych i innych pism promujących kulturę muzyczną;
  • Inne niezbędne działania, których celem nadrzędnym jest promowanie kultury muzycznej.

Kontakt:

Towarzystwo Promocji Kultury Muzycznej w Leżajsku
ul. Mickiewicza 31, 37-300 Leżajsk

email: towarzystwo@muzyczna.com.pl
telefon: 604 888 796

 

Leave a Comment

Skip to content