Historia szkoły

W 1963 roku Towarzystwo Ognisk Artystycznych – z inicjatywy Tomasza Czapli, dyrektora Szkoły Muzycznej II stopnia   w  Rzeszowie,  pochodzącego  z  Kuryłówki  k/ Leżajska  –  powołało  Społeczne Ognisko Muzyczne w Leżajsku. Organizację ogniska przejął Wydział Kultury Powiatowej Rady Narodowej,  natomiast  opiekę dydaktyczną  od  początku  sprawował Mieczysław Szarek.

Budynek przy ulicy Sandomierskiej 35Mimo istnienia Społecznego Ogniska Muzycznego sporo młodzieży dojeżdżało jednak do Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Przeworsku. W 1972 roku z inicjatywy dyrektora tamtejszej szkoły, utworzono filię tej placówki w Leżajsku. Zajęcia lekcyjne odbywały się w salach Liceum Ogólnokształcącego, a funkcję kierownika pełnił Mieczysław Szarek.

W 1975   roku  –   na  skutek  działań  władz   miasta  oraz  grupy  inicjatywnej rodziców – Wydział   Kultury Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie wystąpił z wnioskiem  do  Ministerstwa Kultury  o  utworzenie samodzielnej szkoły muzycznej w Leżajsku.
Minister Kultury rozporządzeniem nr ZSA  IV – 0160 – 14/75 powołał Państwową Szkołę Muzyczną I stopnia i z dniem 1 września 1975 roku szkoła rozpoczęła swoją działalność.

Na stanowisko dyrektora został powołany Mieczysław Szarek. Na potrzeby szkoły władze miasta przeznaczyły skromny budynek przy ulicy Sandomierskiej 35. W pierwszym roku nauczania kadrę pedagogiczną stanowili:

  • Bronisław Chowaniec – klasa akordeonu
  • Stanisław Czerwonka – klasa trąbki i puzonu
  • Ewa Idzikowska – klasa fortepianu i rytmiki
  • Ewa Lasocińska – klasa fortepianu
  • Marian Pelc – klasa skrzypiec, gitary
  • Andrzej Pyrz – klasa akordeonu
  • Zofia Tadla – klasa teorii

Od początku istnienia placówki nauka była prowadzona w dwóch działach: dziecięcym i młodzieżowym. W 1978 roku zostały otworzone:

  • klasa fletu poprzecznego, którą prowadził Mieczysław Szarek
  • klasa klarnetu i saksofonu, które prowadził Bogusław Gużkowski.

Budynek szkoły przy ul. MickiewiczaPonieważ  warunki  lokalowe  nie  zaspokajały potrzeb szkoły, dyrektor czynił starania o pozyskanie większego budynku. W 1983 roku otrzymano kamienicę przy ulicy Mickiewicza 31, w  której – po przeprowadzeniu koniecznej adaptacji – od 1 września rozpoczęto naukę.

W 2001 roku  Starostwo Powiatowe udostępniło na  użytek  szkoły  budynek  po   zlikwidowanej  Rejonowej Kolumnie Transportu   Sanitarnego,   znajdujący   się  obok,  co  znacznie   poprawiło    warunki pracy. W związku   z  tym można  było dokonać   modernizacji   pomieszczeń   w  dotychczasowym  lokalu z przeznaczeniem  na  Aulę szkolną. Uroczyste  otwarcie nastąpiło 5 kwietnia 2002 roku.

opr. J .Stachura i M. Szarek

Leave a Comment

Skip to content