Spotkanie Rady Pedagogicznej – telekonferencja (PSM Leżajsk i PZNSM)

Koleżanki i Koledzy Nauczyciele

16 GRUDNIA 2021 ROKU O GODZINIE 10.00 odbędzie się połączone spotkanie Rad Pedagogicznych w formie telekonferencji. Aby się połączyć należy kliknąć w link zamieszczony poniżej. Telekonferencja powinna otworzyć się na komputerze w domyślnej przeglądarce i będzie uruchomione spotkanie. Proszę cierpliwie poczekać na akceptację ze strony osoby prowadzącej spotkanie lub innej osoby, która już dołączyła do spotkania wcześniej.

Zebranie obejmuje spotkanie nauczycieli ze szkół:

  • Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Leżajsku
  • Niepaństwowa Szkoła Muzyczna I st. w Leżajsku
  • Niepaństwowa Szkoła Muzyczna II st. w Leżajsku
  • Niepaństwowa Szkoła Muzyczna I st. w Sokołowie Małopolskim

Link do Rady Pedagogicznej: https://meet.google.com/vbq-shyf-prp
Na ten link łączymy się w dniu 16 grudnia 2021 r. o godz. 10.00 (czwartek).

Tematyka spotkania:

  • przesłuchania półroczne (uzgodnienie formy i wymogów)
  • sprawy bieżące

Serdecznie zapraszamy.

Stanisław Jaworski
Dyrektor PSM I st. w Leżajsku

Anna Wójcikiewicz
Dyrektor PZNSM

Skip to content