Pełne nauczanie zdalne w PSM I st. w Leżajsku od 24.10.2020

W dniu 24 października 2020 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Rozporządzenie zostało ogłoszone w Dzienniku Ustaw z 2020 r. pod poz. 1870

W związku z wprowadzeniem czerwonej strefy epidemicznej na terenie całego kraju oraz wprowadzeniem dodatkowych działań związanych z przeciwdziałaniem rozszerzaniu się epidemii wirusa Sars-CoV-2 powodującego chorobę COVID-19, ograniczeniu ulega także funkcjonowanie szkół artystycznych. Ograniczenie funkcjonowania ustalono obecnie na okres od dnia 24 października 2020 r. do dnia 8 listopada 2020 r. W przypadku szkół artystycznych ograniczenie funkcjonowania będzie polegało na wdrożeniu we wszystkich typach szkół artystycznych publicznych i niepublicznych realizacji zajęć edukacyjnych artystycznych i ogólnokształcących z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, które określone zostały w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 493 z późn. zm.). / Źródło: https://cea-art.pl/covid-19-ograniczenie-funkcjonowania-szkol-artystycznych-zmiana-rozporzadzenia

W związku z zaistniałą sytuacją w Państwowej Szkole Muzycznej I st. w Leżajsku od dnia dzisiejszego (24.10.2020) zostaje wprowadzone nauczanie zdalne ze wszystkich przedmiotów łącznie z instrumentem głównym i instrumentem dodatkowym.

Zajęcia teoretyczne odbywają się według obowiązującego rozkładu zajęć z uwzględnieniem zmian związanych z komfortem pracy przy komputerze. Zajęcia będą prowadzone na platformie GOOGLE MEET. Przypominamy uczniom, że jeśli posiadają konto założone przez swoją szkołę ogólnokształcącą na CLASROOM.GOOGLE mogą pojawić się problemy z połączeniem do naszych zajęć. W takiej sytuacji należy utworzyć odrębne konto GOOGLE (zakładając np. pocztę w domenie @gmail.com) i logować się z nowego konta.

Aby dołączyć do zajęć grupowych należy wybrać link przyporządkowany do nauczyciela:

Linki do zajęć indywidualnych wybranych nauczycieli:

Linki do zajęć są aktywne w dniu i godzinie prowadzenia zajęć przez nauczyciela.
Obowiązujący rozkład zajęć jest dostępny na stronie: Rozkład zajęć grupowych

Skip to content