Zakończenie roku szkolnego – odbiór świadectw

Drodzy uczniowie, rodzice i opiekunowie.

Ze względu na zagrożenie epidemiologiczne zakończenie roku szkolnego 2019/2020 nie odbędzie się w dotychczasowej formie. Świadectwa szkolne oraz drobne upominki ufundowane przez Radę Rodziców zostaną rozdane w nowym roku szkolnym 2020/2021 po rozpoczęciu zajęć lekcyjnych w szkole dla każdej z klas oddzielnie. Dodatkowo dla absolwentów szkoły (PSM oraz NSM I i II st.) rozdanie świadectw zostanie ustalone w oddzielnym terminie po rozpoczęciu zajęć szkolnych w miesiącu wrześniu 2020 roku.

Jeżeli zachodzi NIEZBĘDNA KONIECZNOŚĆ odebrania świadectwa wcześniej tj. od 26 czerwca 2020 prosimy o umówienie się na odbiór dokumentu telefonicznie tel.  +48172420222.

Skip to content