Wykaz zadań dla kandydatów do PSM I st. w Leżajsku

WYKAZ ZADAŃ DO REALIZACJI PRZEZ KANDYDATA DO PSM LEŻAJSK

Przyjęcia do szkoły odbywają się na podstawie pozytywnie zaliczonego przez kandydata badania przydatności. Badanie przydatności kandydatów do szkoły polega na sprawdzeniu uzdolnień muzycznych i predyspozycji do nauk i gry na wybranym instrumencie. W Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia w Leżajsku badanie przydatności kandydatów obejmuje:

  1. Zaprezentowanie dowolnej piosenki.
  2. Badanie słuchu wysokościowego.
  3. Powtarzanie głosem pojedynczych dźwięków oraz krótkich wzorów melodyczno-rytmicznych.
  4. Rozróżnianie dźwięków wysokich, średnich i niskich.
  5. Słyszenie ilości dźwięków granych równocześnie od 1 – 3.
  6. Badanie poczucia tonalnego (np. śpiewanie melodii od podanej wysokości).
  7. Powtarzanie przebiegów rytmicznych np. wyklaskanie podanego rytmu.
  8. Badanie warunków psychofizycznych, zdolności ruchowych i manualnych.
  9. Prezentacja przygotowanego programu na instrumencie oraz zdanie egzaminu z obowiązujących przedmiotów teoretycznych (dotyczy uczniów z przygotowaniem muzycznym ubiegających się o przyjęcie do klasy programowo wyższej).
Skip to content