Sprawozdanie z X Jubileuszowego Ogólnopolskiego Festiwalu Muzyki Dawnej w Leżajsku

Sprawozdanie z X Jubileuszowego Ogólnopolskiego Festiwalu Muzyki Dawnej w Leżajsku

W dniach 17 i 18 maja 2017 roku odbył się X Jubileuszowy Ogólnopolski Festiwal Muzyki Dawnej w Leżajsku. Przedsięwzięcie odbyło się w salach koncertowych Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Leżajsku, Sali koncertowej Miejskiego Centrum Kultury w Leżajsku i Sali konferencyjnej Muzeum Ziemi Leżajskiej. Wzięło w nim udział 200 uczniów ze szkół muzycznych pierwszego i drugiego stopnia praktycznie z całej Polski.

Konkurs rozpoczął się od powitania uczestników i przybliżenia uczestnikom idei konkursu przez p. Stanisława Jaworskiego – dyrektora Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Leżajsku i p. Grzegorza Wójcikiewicza – dyrektora Towarzystwa Promocji Kultury Muzycznej w Leżajsku. Po oficjalnym rozpoczęciu zabrała głos p. Anna Wójcikiewicz – prezes Fundacji Wspierania Edukacji Artystycznej w Sokołowie Małopolskim; przedstawiła jury, przedstawiła sponsorów,  zaprezentowała plan przebiegu przesłuchań konkursowych i koncertów towarzyszących.

Przesłuchania konkursowe odbywały się w kolejności uwzględniającej poszczególne kategorie i grupy wykonawców. Soliści występowali w Auli Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Leżajsku, natomiast zespoły prezentowały swoje umiejętności w sali koncertowej Miejskiego Centrum Kultury w Leżajsku. Pierwszy dzień festiwalu zakończył się koncertem w wykonaniu zaproszonych zespołów z Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia nr 3 w Warszawie: Zespół Muzyki Dawnej „Il Mattino”, Kameralna Orkiestra Smyczkowa i Chór Kameralny. Koncert poprowadziła p. Anna Pawelec – dyrygent zespołów. Drugi dzień festiwalu obfitował w prezentacje uczestników grających w większości na instrumentach historycznych: harfa, flet traverso, klawesyn i lutnia barokowa.

Uczestnikom konkursu akompaniowali nauczyciele ze szkół muzycznych delegujących swoich uczniów do konkursu: Wojciech Styś, Krystyna Man Szczepańska, Wiesława Drabik, Paweł Węgrzyn, Wojciech Styś, Jolanta Filar-Choińska, Agnieszka Wesołowska, Irmina Obońska, Sebastian Nawrocki, Piotr Loranc, Agnieszka Klimasara, Urszula Jasiecka-Bury-klawesyn, Paulina Gibas, Irmina Obońska, Agnieszka Klimasara i Magdalena Bąk. Do występu przygotowali swoich podopiecznych nauczyciele: Agnieszka Antosiewicz, Agnieszka Kaczmarek, Agnieszka Kaczmarek-Bialic, Agnieszka Wesołowska, Aleksander Koziński, Aleksander Pogorilec, Andrzej Kozyra, Anna Wiktoria Swoboda, Antoni Cofalik, Ayham Hammour, Bernadeta Bogacz, Bogumiła  Ścigała, Danuta Wołoszyn, Ewa Borcz, Ewa Gęga – Osowska, Karolina Zych, Ewa Naczk-Jankowska, Gabriela Wojtas, Grzegorz Wójcikiewicz, Halina Waszkiewicz-Rosiek, Hanna Balcerzak, Iwona Ćwikła, Joanna Nowak, Jolanta Filar Choinska, Justyna Młynarczyk, Karolina Jesionek, Krystyna Man Szczepańska, Magdalena Bąk, Magdalena Kania, Magdalena Kling – Fender, Malgorzata Kaniowksa, Sabina Olbrich-Szafraniec, Magdalena Bąk, Małgorzata Dzień, Małgorzata Komorowska, Maria Skrabalak, Monika Brewczak, Monika Płachta, Orest Bryliński, Paweł Nowak, Robert Naściszewski, Sabina Olbrich-Szafraniec, Sebastian Sojka, Stanisław Pawlik, Agnieszka Kaczmarek, Tomasz Głuchowski, Urszula Buda, Urszula Jasiecka-Bury, Wiesława Drabik, Wojciech Kuś i Zenon Horoszko.

W konkursie wzięli udział przedstawiciele szkół: Niepaństwowa Szkoła Muzyczna I st. w Leżajsku, Niepaństwowa Szkoła Muzyczna I st. w Sokołowie Małopolskim, Niepaństwowa Szkoła Muzyczna II st. w Leżajsku, Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II st. im. F. Chopina w Bytomiu, Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II st. im. H. Wieniawskiego w Łodzi, Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II st. im. K. Szymanowskiego we Wrocławiu, Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. im. L. Różyckiego w Gliwicach, Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. im. W. Kossakowej w Sanoku, Państwowa Szkoła Muzyczna I st. im. F. Chopina w Jarosławiu, Państwowa Szkoła Muzyczna I st. im. K. Komedy w Lubaczowie, Państwowa Szkoła Muzyczna I st. im. Z. Mycielskiego w Strzyżowie, Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Kolbuszowej, Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Leżajsku, Publiczna Szkoła Muzyczna I st. w Pruchniku, Samorządowa Szkoła Muzyczna I st. w Jeżowem, Społeczna Publiczna Szkoła Muzyczna I st. w Tymbarku, Społeczna Szkoła Muzyczna II st. w Sanoku, Szkoła Muzyczna I i II st . im. Z. Noskowskiego w Gdyni, Szkoła Muzyczna I i II st. im. B. Rutkowskiego w Krakowie, Szkoła Muzyczna I st. im. ks. prof. J. Tischnera w Domosławicach, Szkoła Muzyczna I st. w Rożnowie, Szkoła Muzyczna II st. im. F. Chopina w Gdańsku-Wrzeszczu, Szkoła Muzyczna II st. w Łańcucie (ŁTM), Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. S. Moniuszki w Bielsku-Białej, Zespół Szkół Muzycznych I i II st. w Rudzie Śląskiej, Zespół Szkół Muzycznych im. O. Kolberga w Radomiu, Zespół Szkół Muzycznych nr 1 w Rzeszowie, Zespół Szkół Muzycznych w Krośnie, ZPSM Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła, Muzyczna II st. im. K. Szymanowskiego w Katowicach i ZPSM Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Katowicach. Uczestnicy występowali solo, w duetach i zespołach. Łącznie do oceny zostało zgłoszonych 90 prezentacji.

Występy młodych artystów oceniało Jury w składzie: przewodnicząca – dr hab. Agata Sapiecha (Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie), Marek Stefański (Akademia Muzyczna w Krakowie), Urszula Buda (Uniwersytet Rzeszowski), Grzegorz Wziątka (Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Leżajsku Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Stalowej Woli).

 Uczestnicy byli oceniani w oparciu o kategorie: Kategoria I – soliści (klasy 1-3 cyklu sześcioletniego i klasy 1-2 cyklu czteroletniego), Kategoria II – soliści (klasy 4-6 cyklu sześcioletniego i klasy 3-4 cyklu czteroletniego), Kategoria III – soliści (uczniowie szkół muzycznych II stopnia), Kategoria IV – zespoły (uczniowie szkół muzycznych I stopnia) i Kategoria V – zespoły (uczniowie szkół muzycznych II stopnia). Komisja oceniająca prezentacje pracowała w oparciu o skalę punktacji w zakresie od 1 do 25 punktów. Na konkursie przyznawano miejsca i wyróżnienia dla uczestników, którzy zdobyli co najmniej 21 punktów. Jako kryteria oceny jury przyjęli przede wszystkim: dobór repertuaru do możliwości i umiejętności uczestnika, jakość prezentacji pod względem muzycznym, zgodność z charakterem epoki, czystość gry i intonację. Zespoły oceniano także pod względem współpracy w ramach wspólnego muzykowania, proporcji dynamicznych pomiędzy instrumentami i ogólnego wyrazu artystycznego. Zgodnie z regulaminem każdy występujący miał do zaprezentowania dwa dowolne utwory muzyczne o kontrastującym charakterze lub dwie dowolne części utworu cyklicznego. Wymóg ten dotyczył zarówno instrumentalistów występujących solo jak i wokalistów czy też zespoły. Wszyscy laureaci zostali uhonorowani dyplomami, a laureaci I miejsc nagrodami ufundowanymi przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego. Uczestnicy, którzy zdobyli mniej niż 21 punktów otrzymali dyplomy uczestnictwa.

Na podsumowanie festiwalu w ramach Gali Finałowej odbyła się Prezentacja Fantazji Georga Philippa Telemanna z tekstami z autobiografii. Prezentację poprowadziła dr hab. Agata Sapiecha.

Wyniki na podstawie protokołu Komisji Konkursowej:

Uczestnik Kategoria Nauczyciel Pełna nazwa szkoły Nagroda
Piotr Sulikowski Kategoria I Grzegorz Wójcikiewicz Niepaństwowa Szkoła Muzyczna I st. w Leżajsku I MIEJSCE
Awaz Lila Szczepańska Kategoria I Orest Bryliński Szkoła Muzyczna I st. im. ks. prof. J. Tischnera w Domosławicach II MIEJSCE
Beata Rudzińska Kategoria I Grzegorz Wójcikiewicz Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Leżajsku III MIEJSCE
Jagoda Papkoj Kategoria I Urszula Jasiecka-Bury Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. S. Moniuszki w Bielsku-Białej III MIEJSCE
Michalina Jakubiec Kategoria I Urszula Jasiecka-Bury Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. S. Moniuszki w Bielsku-Białej WYRÓŻNIENIE
Dominika Wróbel Kategoria II Małgorzata Dzień Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Leżajsku I MIEJSCE
Aneta Przeszło Kategoria II Aleksander Koziński Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Leżajsku WYRÓŻNIENIE
Michał Rąpała Kategoria II Maria Skrabalak Zespół Szkół Muzycznych w Krośnie WYRÓŻNIENIE
Adam Wrazidło Kategoria III Sabina Olbrich-Szafraniec Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. im. L. Różyckiego w Gliwicach I MIEJSCE
Oliwia Szczecina Kategoria III Bogumiła Ścigała Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II st. im. F. Chopina w Bytomiu I MIEJSCE
Justyna Marczak Kategoria III Magdalena Kling – Fender Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II st. im. H. Wieniawskiego w Łodzi I MIEJSCE
Maciej Reizer Kategoria III Paweł Nowak Zespół Szkół Muzycznych nr 1 w Rzeszowie I MIEJSCE
Jonasz Giemza Kategoria III Jolanta Filar Choinska Szkoła Muzyczna II st. w Łańcucie (ŁTM) I MIEJSCE
Kaja Morawiec Kategoria III Małgorzata Komorowska ZPSM Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II st. im. K. Szymanowskiego w Katowicach I MIEJSCE
Kacper Staniak Kategoria III Urszula Buda Zespół Szkół Muzycznych nr 1 w Rzeszowie II MIEJSCE
Victoria Lerche Kategoria III Hanna Balcerzak Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II st. im. F. Chopina w Bytomiu II MIEJSCE
Sylwia Barcikowska Kategoria III Robert Naściszewski Szkoła Muzyczna II st. w Łańcucie (ŁTM) II MIEJSCE
Artur Pudło Kategoria III Wojciech Kuś Szkoła Muzyczna II st. w Łańcucie (ŁTM) III MIEJSCE
Gabriela Graboń Kategoria III Robert Naściszewski Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. im. w. Kossakowej w Sanoku III MIEJSCE
Aleksandra Augustyn Kategoria III Agnieszka Kaczmarek Państwowa Szkoła Muzyczna II st. w Krakowie WYRÓŻNIENIE
Pola Zielańska Kategoria III Sabina Olbrich-Szafraniec Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. im. L. Różyckiego w Gliwicach WYRÓŻNIENIE
Marta Gawlas Kategoria III Magdalena Kania Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. S. Moniuszki w Bielsku-Białej WYRÓŻNIENIE
Tymon Janusiewicz Kategoria III Sebastian Sojka Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. S. Moniuszki w Bielsku-Białej WYRÓŻNIENIE
Chór żeński Animato Kategoria IV Monika Brewczak Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. im. w. Kossakowej w Sanoku I MIEJSCE
Septet ” Sforzato” Kategoria IV Halina Waszkiewicz-Rosiek Społeczna Publiczna Szkoła Muzyczna I st. w Tymbarku WYRÓŻNIENIE
Zespół Muzyki Dawnej Basso Continuo Kategoria V Ewa Gęga – Osowska, Karolina Zych Zespół Szkół Muzycznych im. O. Kolberga w Radomiu I MIEJSCE
Chór Reprezentacyjny Szkół Muzycznych w Leżajsku Kategoria V Iwona Ćwikła Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Leżajsku, Niepaństwowa Szkoła Muzyczna II st. w Leżajsku II MIEJSCE
Zespół Muzyki Dawnej “Leggiero” Kategoria V Malgorzata Kaniowksa,Sabina Olbrich-Szafraniec,Magdalena Bąk Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. im. L. Różyckiego w Gliwicach
Zespół Szkół Muzycznych I i II st. w Rudzie Śląskiej
III MIEJSCE
Zespół Instrumentów Historycznych Kategoria V Justyna Młynarczyk ZPSM Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II st. im. K. Szymanowskiego w Katowicach WYRÓŻNIENIE
Michalina Barcikowska GRAND PRIX DLA SOLISTY Karolina Jesionek ZPSM Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II st. im. K. Szymanowskiego w Katowicach GRAND PRIX
Salvavidas GRAND PRIX DLA ZESPOŁU Karolina Jesionek ZPSM Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II st. im. K. Szymanowskiego w Katowicach GRAND PRIX