Otwieramy Szkołę Muzyczną II st. w Leżajsku

Uprzejmie informujemy, że z dniem 1 września 2011 roku istnieje możliwość uruchomienia Szkoły Muzycznej II st. w Leżajsku. Rozpoczęcie działalności szkoły uzależnione jest od ilości kandydatów.

Placówka będzie funkcjonować jako szkoła niepubliczna utrzymywana z wpłat rodziców na rzecz szkoły.

  • Zapraszamy absolwentów publicznych i niepublicznych szkół muzycznych I stopnia, ognisk artystycznych i uczniów, którzy zdobywali swoje umiejętności w trakcie kształcenia prywatnego.
  • Warunkiem przyjęcia do Szkoły Muzycznej II st. w Leżajsku jest zdany egzamin wstępny z instrumentu głównego i pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej.
  • Absolwenci PSM I st. w Leżajsku są zwolnieni z egzaminu wstępnego, przyjęcia na podstawie wpisu.
  • Prowadzimy rekrutację do sekcji; klarnetu, fortepianu, gitary, saksofonu, fletu i akordeonu.
  • Zgłoszenia kandydatów w terminie do 22.06.2011 roku przyjmuje organizator placówki – Grzegorz Wójcikiewicz, tel. 604888796.

Termin egzaminu wstępnego zostanie ustalony po zebraniu listy kandydatów.