Konkurs duetów

KONKURS DUETÓW
W PAŃSTWOWEJ SZKOLE MUZYCZNEJ I STOPNIA W LEŻAJSKU

REGULAMIN PREZENTACJI

1. Organizator: Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Leżajsku

 2. Cele

 • Rozbudzenie zainteresowania muzyką wykonywaną w duetach fortepianowych
 • Zapoznanie uczniów z brzmieniem całego instrumentu na wzór orkiestry
 • Integracja uczniów i współzawodnictwa między sobą oraz synchronizacja zespołowa uczniów
 • Rozwinięcie współpracy pomiędzy nauczycielami fortepianu w szkole
 • Wymiana doświadczeń i repertuaru między nauczycielami sekcji

3. Termin i miejsce:

 • Konkurs odbędzie się 30 kwietnia 2010 r. w Państwowej Szkole Muzycznej I st. w Leżajsku o godz. 15.30. Ogłoszenie wyników i koncert laureatów o godz. 17.00.

4. Uczestnicy prezentacji:

 • Uczniowie klasy fortepianu głównego oraz fortepianu dodatkowego szkoły.

5. Forma konkursu:

 • Repertuar obejmuje utwory wykonywane przez dwóch uczniów lub w składzie uczeń-nauczyciel.
 • Ilość utworów jest dowolna

6. Ocena prezentacji

 • Prezentacje uczestników ocenia komisja składająca się z nauczycieli szkoły
 • Najlepsi wykonawcy zostaną uhonorowani równorzędnymi wyróżnieniami. Za wybitną jakość prezentacji organizatorzy przewidują możliwość ustanowienia wyróżnienia specjalnego i odrębnej nagrody rzeczowej.

8. Zgłoszenia:

 • Zgłoszenie uczestnictwa należy przekazać p. Aleksandrowi Kozińskiemu w nieprzekraczalnym terminie do 15 kwietnia 2010 roku.
Skip to content