Ogłoszenie !!!

Po raz kolejny organizowany jest wśród uczniów naszej szkoły konkurs na najpiękniejszą kartkę świąteczną pt.: „MOJA KARTKA BOŻONARODZENIOWA”. Wszystkich zainteresowanych prosimy o zgłaszanie się ze swoimi pracami do Pani Pauliny Dąbal-Jedlińskiej do 10.12.2009r.

Najciekawsze prace zostaną nagrodzone.
Powodzenia!

REGULAMIN KONKURSU
„MOJA KARTKA BOŻONARODZENIOWA”
Cele konkursu:

 • promowanie tradycji Świąt Bożego Narodzenia
 • kształcenie poczucia wartości dziedzictwa kulturowego i odpowiedzialności za jego trwanie
 • kształtowanie postaw twórczych, kreatywności, innowacyjności, śmiałości w podejmowaniu trudnych zadań

Warunki uczestnictwa:

 1. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów wszystkich klas Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Leżajsku.
 2. Prace zgłoszone do konkursu powinny zostać wykonane:
  – samodzielnie przez uczniów,
  – w dowolnej technice,
  – w formacie nie przekraczającym A5 (wielkość zwykłego zeszytu),
  – koniecznie z uwzględnieniem motywu muzycznego.
 3. Kartkę należy włożyć do koperty, podpisanej imieniem i nazwiskiem oraz klasą PSM I stopnia w Leżajsku.

Kryteria oceny:

 1. Prace zbiorowe oraz nie podpisane nie wezmą udziału w konkursie.
 2. Prace oceniać będzie niezależne Jury powołane przez Dyrektora szkoły.
 3. Wyróżnione prace zostaną nagrodzone, a następnie przesłane sponsorom PSM I stopnia w Leżajsku wraz z życzeniami świątecznymi.

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi podczas koncertu kolęd organizowanego w Miejskim Centrum Kultury (planowany koncert w dniu 08.01.2010 godz. 17.00)

Skip to content