Ogólnopolski Punkt Konsultacyjny CEA – Gitara

Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Leżajsku po raz kolejny serdecznie zaprasza uczniów i nauczycieli klasy gitary na lekcje mistrzowskie w ramach Ogólnopolskiego Punktu Konsultacyjnego Centrum Edukacji Artystycznej, które odbędą się:

23-24 marca 2017 r.

  • dr hab. Marek Nosal (Akademia Muzyczna w Katowicach)
    „Bogactwo brzmieniowe gitary w aspekcie interpretacyjnym i wykonawczym”.
  • mgr Dariusz Michałowski (Ekspert MEN i konsultant CEA)
    „Rozwój artystyczny ucznia na poszczególnych etapach nauczania”

3-4 kwietnia  2017 r.

  • wykł. Ryszard Bałauszko (Uniwersytet Muzyczny w Warszawie)
    „Rozwój wybranych technik gitarowych w oparciu o realizowaną literaturę”

09-10 maja  2017 r.

  • Wanda Palacz (Akademia Muzyczna w Katowicach)
    „Wykorzystanie umiejętności słuchania w pracy nad pokonywaniem trudności wykonawczych”.

Zgłoszenia proszę przesłać drogą mailową na karcie zgłoszenia na adres:psmlezajsk@poczta.onet.pl . O uczestnictwie w zajęciach decyduje kolejność zgłoszeń. Udział we wszystkich zajęciach jest nieodpłatny. Zajęcia trwać będą 30 lub 45 minut w zależności od ilości zgłoszonych uczestników. Konsultacje odbywają się w obecności nauczyciela przedmiotu. Bardzo mile widziani są na zajęciach rodzice (opiekunowie).

Dodatkowych informacji dotyczących Ogólnopolskiego Punktu Konsultacyjnego przy Państwowej Szkole Muzycznej w Leżajsku można uzyskać telefonicznie  608-635-936

Grzegorz Wziątka – nauczyciel gitary

Do pobrania: