Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

W nawiązaniu do oferty „Budowa przewiązki pomiędzy dwoma budynkami Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Leżajsku – III etap” przedkładamy informację o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Skan_20171122